Announcements

Just now Thông báo v/v đổi lịch học Lecture môn POS

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Just now Thông báo v/v đổi lịch học Lecture môn POS
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 1 November 2017, 5:27 PM
 

Kể từ tuần này Lecture môn POS sẽ thay đổi lịch học từ sáng thứ 4 sang ca 1 tối thứ 5 từ 16h30-18h00 tại P 801C