Announcements

Thông báo danh sách những SV còn nợ HP + BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách những SV còn nợ HP + BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 6 November 2017, 11:00 AM
 

P.TCKT thông báo danh sách những SV còn nợ HP + BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018. Đề nghị những SV có tên trong danh sách đính kèm đóng tiền từ thứ Hai (06/11/2017) đến hết thứ 6 (10/11/2017) để P. TC-KT chốt BHYT. Sau ngày này nếu SV vẫn chưa đóng tiền thì riêng BHYT sẽ không thu nữa và SV sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến vấn đề bảo hiểm, còn học phí chưa đóng vẫn thu bình thường và bị phạt nộp muộn theo quy định + Khoa cấm thi SV chưa nộp học phí.