Announcements

Thông báo nghỉ tut AI

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ tut AI
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 7 November 2017, 12:06 AM
 
Do giáo viên có việc bận nên tuần này các lớp tut AI của K15 được nghỉ