Announcements

Danh sách SV các khóa bị lưu ban/buộc thôi học năm học 2017 - 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách SV các khóa bị lưu ban/buộc thôi học năm học 2017 - 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 8 November 2017, 2:52 PM
 

Đề nghị sinh viên các khóa có tên trong danh sách đính kèm khẩn trương liên hệ VPK để giải quyết về tình trạng học tập cá nhân (buộc thôi học).
Thời hạn: trước 16h chiều thứ 6, ngày 10/11/2017.
Sau thời hạn trên nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học và không giải quyết việc xin tiếp tục theo học cho bất cứ trường hợp nào nữa.