Announcements

Thông báo v/v nộp đơn xin lưu ban

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp đơn xin lưu ban
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 15 November 2017, 9:30 AM
 

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách lưu ban đính kèm khẩn trương nộp đơn xin lưu ban về VPK trước 16h chiều thứ 6, ngày 17/11/2017. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào nữa.