Announcements

Thông báo v/v cập nhật điểm các khóa (xét TN đợt tháng 12/2017)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cập nhật điểm các khóa (xét TN đợt tháng 12/2017)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 15 November 2017, 1:24 PM
 

Thông báo v/v cập nhật điểm các khóa (xét TN đợt tháng 12/2017):
Đề nghị SV các khóa đủ điều kiện xét TN đợt tháng 12/2017 tự kiểm tra thông tin về điểm của mình trên cổng thông tin đào tạo (cả môn chuyên ngành và các môn thuộc bộ môn chung). Nếu thấy có sai sót về điểm môn chuyên ngành (thiếu điểm, điểm bị sai) thì cần làm đơn xin cập nhật điểm và nộp ngay về VPK để giáo vụ cập nhật lại điểm.
Thời hạn: trước 16h chiều thứ 6, ngày 17/11/2017.