Announcements

Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 November 2017, 9:04 AM
 
Phòng Công tác HSSV&QHDN công bố Quyết định số 2715/QĐ-ĐHHN ngày 17 tháng 11 năm 2017 kèm danh sách chi tiết về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 (file đính kèm). Nhà trường sẽ chuyển khoản tiền HTCPHT qua tài khoản ngân hàng cho sinh viên từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017.