Announcements

Thông báo v/v tham dự Hội thảo hướng nghiệp cho SV hệ đào tạo chính quy khóa 2014-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự Hội thảo hướng nghiệp cho SV hệ đào tạo chính quy khóa 2014-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 20 November 2017, 3:56 PM
 

Căn cứ thông báo của nhà trường, đề nghị sinh viên toàn khóa 2014-2018 tham dự Hội thảo hướng nghiệp cho SV hệ đào tạo chính quy khóa 2014-2018 với các nội dung sau:
- Tổng quan về thị trường lao động;
- Các kĩ năng, kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng;
- Cơ hội việc làm trong giai đoạn hiện nay;
- Trao đổi, hỏi đáp về thị trường lao động.
Thời gian: 7h45 - 11h30 sáng thứ 6, ngày 24/11/2017.
Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH Hà Nội