Announcements

Thông báo v/v thi giữa kỳ lớp Cal học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi giữa kỳ lớp Cal học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 28 November 2017, 7:18 PM
 


Lớp Cal học lại sẽ thi giữa kỳ vào 8h30 sáng thứ 7, ngày 02/12/2017, tại P.708C