Announcements

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc trình độ A2, B1, B2 bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - dạng thức Sau đại học, trình độ B1-B2-C1 (dạng thức ba bậc)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc trình độ A2, B1, B2 bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - dạng thức Sau đại học, trình độ B1-B2-C1 (dạng thức ba bậc)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 30 November 2017, 9:12 AM
 

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc trình độ A2, B1, B2 bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - dạng thức Sau đại học, trình độ B1-B2-C1 (dạng thức ba bậc) bậc 3/6, 4/6, 5/6 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày thi (Dự kiến): 10 tháng 12 năm 2017
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118 nhà A), Trường Đại học Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38544338 (máy lẻ 1134, 1135, 3366, 3388).
DĐ: 0965 390 699; 0898131368; 091 639 8338.
http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/3878-thong-bao-to-chuc-thi-chung-chi-nl-tieng-anh-phap-trung-quoc-trinh-do-a2-b1-b2-dt-sdh-tieng-anh-trinh-do-b1-b2-c1-dt-3-bac.html