Announcements

Thông báo về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy K13, 14, 15

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy K13, 14, 15
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 30 November 2017, 9:29 AM
 

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 Hiệu trưởng đã ký thông báo số 2771/TB-ĐHHN về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy. Cụ thể như sau:

1. Cảnh báo tình hình học tập 533 sinh viên hệ đại học chính quy

2. Lý do cảnh báo học tập:

- Sinh viên bỏ học không lý do ít nhất 01 học kỳ.

- Sinh viên đã quá thời hạn tối đa được bảo lưu kết quả học tập.

- Sinh viên đã quá thời hạn tối đa một khóa học.

- Sinh viên không đạt kết quả học tập tối thiểu theo quy định.

3. Sau 01 tháng kể từ ngày Thông báo, nếu các sinh viên thuộc danh sách trên không thực hiện đúng quy định học tập, Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học. Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

4. Trong thời hạn cho phép, các sinh viên thuộc danh sách trên nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập, đề nghị trực tiếp đến phòng Quản lý Đào tạo (118 nhà A) để được xem xét, giải quyết.

http://daotao.hanu.vn/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF61/1467-11/1/thong-bao-ve-viec-canh-bao-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien.ptu