Announcements

Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Spring 2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Spring 2018
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 5 December 2017, 3:12 PM
 

Các bạn sinh viên đăng ký học lại các môn kỳ Spring 2018 enroll vào course bên dưới để đăng ký. Thời hạn đăng ký đến 23h55 ngày thứ 6 15/12/2017. 

Key enroll: #relearns2018

Course link : http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=36

Lưu ý các bạn sinh viên đã đổi thông tin trong profile tại FIT phải đổi lại theo form sau:

  • First name: Họ tên đầy đủ
  • Surname: Mã số sinh viên