Announcements

THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH DẠNG THỨC HANU TEST

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH DẠNG THỨC HANU TEST
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 8 December 2017, 10:46 AM
 

THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH DẠNG THỨC HANU TEST
Thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh dạng thức HANU TEST theo kế hoạch sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.1 Sinh viên khối chuyên ngành khoá 2016, sinh viên các khóa khác đã đăng ký học lại và hoàn thành chương trình học tại khoa Đào tạo Đại cương. 
1.2 Sinh viên các khoa chuyên ngành đã dự thi nhưng chưa đạt (không thuộc diện nộp học phí học lại), sinh viên các khoa khác cần đạt điểm điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành hoặc học song ngành.
1.3 Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Hà Nội cần đạt điểm điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành.
1.4 Các đối tượng tự do khác.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội
Ngày thi: 23 tháng 12 năm 2017
Buổi sáng: 7h15: Thí sinh làm thủ tục thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.
Buổi chiều: 13h15: Thi kỹ năng Nói.
III. ĐĂNG KÝ DỰ THI
3.1 Sinh viên khối chuyên ngành khóa 2016, sinh viên các khóa đã đăng ký học lại và hoàn thành chương trình học tại Khoa Đào tạo Đại cương: Khoa Đào tạo Đại cương lập danh sách và chuyển về Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 20 tháng 12 năm 2017.
3.2 Sinh viên các khoa chuyên ngành đã dự thi nhưng chưa đạt (không thuộc diện nộp học phí học lại), sinh viên các khoa khác cần đạt điểm điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành hoặc học song ngành, sinh viên các chương trình liên kết quốc tế và các đối tượng tự do khác đăng ký dự thi tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, Nhà A)
Nộp lệ phí thi tại: Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng 106, Nhà A)
Thời gian đăng ký: Từ ngày 04 đến ngày 20 tháng 12 năm 2017.
IV. LỆ PHÍ THI
4.1 Sinh viên thuộc đối tượng tại mục 1.1 không phải nộp lệ phí thi (lệ phí thi trích từ học phí).
4.2 Lệ phí thi đối với sinh viên đang học ở Trường thuộc các đối tượng tại mục 1.2, 1.3:
Thi 04 kỹ năng: 600.000 đồng.
Thi 01 kĩ năng: 200.000 đồng.
4.3 Lệ phí thi đối tượng tự do mục 1.4: 1.800.000 đồng
Lưu ý: 
- Danh sách phòng thi sẽ được thông báo vào 17 giờ ngày 22.12.2017 trên Website của Trường www.hanu.edu.vn.
- Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc Giấy CMND.