Announcements

Thông báo thi lại lớp học lại môn SEG và DMP

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại lớp học lại môn SEG và DMP
by Phương Hoàng Việt - Monday, 11 December 2017, 2:57 PM
 
  • Môn SEG sẽ thi lại tại vpk P210C lúc 18h ngày thứ 4 13/12/2017.
  • Môn DMP sẽ thi lại tại vpk P210C lúc 14h ngày thứ 5 14/12/2017
Sinh viên nộp tiền thi lại trước khi thi tại VPK.