Announcements

Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2013-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2013-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 December 2017, 3:18 PM
 

Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2013-2017


Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2013-2017 và sinh viên các khóa trước vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Sinh viên  hệ đại học chính quy khóa 2013-2017 và các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký xét tốt nghiệp tại Văn phòng khoa trước ngày 15 tháng 12 năm 2017.

2. Những sinh viên đủ  điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định sẽ được Khoa tổng kết điểm và chuyển về phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 20 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp, trình Hội đồng xét tốt nghiệp. Các sinh viên hoàn thành điểm sau thời hạn trên sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.