Announcements

Thông báo v/v cập nhật điểm

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v cập nhật điểm
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 12 December 2017, 3:14 PM
 


Các bạn sinh viên từ khoá 11 đến khoá 15 kiểm tra lại điểm trên cổng thông tin đào tạo nếu có sai sót về điểm hay thiếu điểm các bạn làm đơn gửi về vpk trước ngày 15/12/2017. Các bạn đã gửi đơn rồi nếu không thiếu điểm nào thêm thì không cần làm đơn nữa.
Các lớp trưởng nhắc các bạn kiểm tra lại toàn bộ đầu điểm.