Announcements

Thông báo danh sách sinh viên các khóa C14, 15, 16 bị cấm thi do nợ học phí học kì 1, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách sinh viên các khóa C14, 15, 16 bị cấm thi do nợ học phí học kì 1, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 18 December 2017, 3:46 PM
 

Thông báo danh sách sinh viên các khóa C14, 15, 16 bị cấm thi do nợ học phí học kì 1, năm học 2017-2018 (xem file đính kèm).
Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với cô Hà, P.TC-KT (106 nhà A). Nếu đã nộp học phí nhưng vẫn có tên trong danh nợ học phí (note Cấm thi tất cả các môn), các em cần xuất trình cho VPK Biên lai nộp học phí (bản photo) trước 11 sáng thứ Ba, ngày 19/12/2017.