Announcements

Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 December 2017, 3:00 PM
 

Thông báo số: 2943/TB-ĐHHN, ngày 20/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.