Announcements

Thông báo v/v nộp học phí kì Fall 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp học phí kì Fall 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 December 2017, 4:44 PM
 

Thông báo: các sinh viên chưa nộp học phí Fall 2017 đều sẽ bị cấm thi tất cả các môn. Các môn đã thi và có điểm thi đều sẽ bị hủy điểm nếu SV không nộp học phí học kì này trước 16h chiều mai, thứ 5, ngày 21/12/2017. Thông tin chi tiết xin mời xem danh sách đính kèm (note vàng)