Announcements

Thông báo điểm thi lại môn THCS lần 2, đợt 3 năm học 2016-2017; điểm thi môn Tin học cơ sở lần 1, đợt 1, 2 năm học 2017-2018 (THCS_41, 42)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lại môn THCS lần 2, đợt 3 năm học 2016-2017; điểm thi môn Tin học cơ sở lần 1, đợt 1, 2 năm học 2017-2018 (THCS_41, 42)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 December 2017, 4:50 PM
 

Thông báo điểm thi lại môn THCS lần 2, đợt 3 năm học 2016-2017:
Link: http://daotao.hanu.vn/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF61/1489-11/1/thong-bao-diem-thi-lai-mon-thcs-lan-2-dot-3-nam-hoc-2016-2017.ptu

Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở lần 1, đợt 1, 2 năm học 2017-2018 (THCS_41, 42):
Link: http://daotao.hanu.vn/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF61/1488-11/1/thong-bao-diem-thi-thcs-lan-1-dot-1-2-nam-hoc-2017-2018-thcs-41-42-.ptu