Announcements

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 21 December 2017, 2:36 PM
 

File đính kèm là bảng tổng kết điểm xét tốt nghiệp của 3 khóa 11-13 đợt tháng 12/2017. Các bạn sinh viên kiểm tra lại xem có sai sót gì không báo lại ngay để khoa cập nhật