Announcements

Thông báo v/v cập nhật điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v cập nhật điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 21 December 2017, 8:45 PM
 
  • Đối với các bạn đã qua B2 để đổi điểm cho IELTS mà bản tổng kết điểm của mình chưa cập nhật, các bạn khẩn trương lên gặp thầy Tuấn ở P 118A để giải quyết.
  • Đối với các bạn sau khi kiểm tra thấy thiếu hoặc sai điểm chuyên ngành, các bạn lên vpk trong ngày mai để mình giải quyết cho các bạn. Sau ngày mai mình không chỉnh sửa thêm về điểm nữa