Announcements

Thông báo v/v tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 27 December 2017, 10:08 AM
 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018:
Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Phòng họp B - tầng 4 nhà A