Announcements

Thông báo thi môn SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi môn SEG
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 27 December 2017, 5:01 PM
 
Ca 2 SEG K15 ngày 27/12/2017 thi bù vào sáng ngày 28/12/2017 8h tại P708C