Announcements

THỰC TẬP K14

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
THỰC TẬP K14
by TRINH BAO NGOC - Tuesday, 2 January 2018, 12:13 AM
 

Dear students,


Tất cả các bạn sinh viên:

- Chưa có chỗ thực tập

- Hoặc có thể hoặc sẽ bị từ chối đăng ký thực tập từ giáo viên phụ trách môn thực tập 

- Chưa đăng ký

- etc.

Sẽ được chỉ định thực tập tại FSOFT - FPT. Khoa CNTT đã đạt được thỏa thuận nhận toàn bộ sv thực tập của khoa CNTT - HanU tới thực tập tại FSOFT. Tùy vào năng lực, quá trình thực tập có thể nhận được lương. Đây là 1 cơ hội tốt, đề nghị các bạn chú ý.

Liên hệ với thầy Ngọc, 407C để đăng ký. Sđt: 0987 355 799.