Announcements

Thông tin xét duyệt thực tập và tổ chức học lại cho sinh viên khóa 2014!

 
 
Picture of Thang Nguyen Xuan
Thông tin xét duyệt thực tập và tổ chức học lại cho sinh viên khóa 2014!
by Thang Nguyen Xuan - Tuesday, 9 January 2018, 12:21 AM
 

Chào các em sinh viên khóa 2014,

Sau khi xét phiếu đăng ký thực tập của sinh viên khóa 2014, khoa CNTT nhận thấy còn nhiều sinh viên chưa nộp và nhiều phiếu đăng ký có nội dung không đạt yêu cầu của khoa. Bên cạnh đó khóa 2014 (và các khóa trước) vẫn còn tình trạng nợ điểm các môn học dẫn đến chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 6/2018. 

Vì vậy để đảm bảo chất lượng thực tập và chuẩn bị cho các em sinh viên khóa 2014 ra trường với kiến thức nền tảng IT vững vàng với cơ hội nghề nghiệp tốt khoa CNTT yêu cầu các em sinh viên khóa 2014 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp đến tham dự buổi thông báo và trao đổi thông tin vào: Thứ 3, 9h sáng ngày 9.1.2018 tại phòng 708C.

Nội dung trao đổi bao gồm:

- Thông báo quan trọng của khoa về yêu cầu đối với doanh nghiệp thực tập và nội dung kế hoạch thực tập

- Trao đổi để khoa hỗ trợ giải quyết tình trạng nợ điểm để sinh viên tốt nghiệp đúng hạn vào tháng 6/2018

Với tính chất quan trọng như trên, khoa CNTT yêu cầu toàn bộ sinh viên khóa 2014 phải có mặt. Những trường hợp vắng mặt sẽ không nằm trong danh sách xét thực tập hoặc giải quyết yêu cầu học lại.

Đề nghị các em sinh viên hỗ trợ khoa thông tin giúp cho bạn mình thông báo này tránh những trường hợp vắng mặt đáng tiếc.

Khoa CNTT.