Announcements

Thông báo điểm AI K15 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm AI K15 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Monday, 8 January 2018, 5:32 PM
 

Những sinh viên note đỏ trong file bị trừ điểm do đánh dấu bài hoặc đạo văn
Nhận đơn phúc tra đến 16h ngày 10/01/2018