Announcements

Thông báo thi lại môn NSE

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại môn NSE
by Phương Hoàng Việt - Monday, 8 January 2018, 5:38 PM
 

Môn NSE thi lại vào 2h chiều t5 ngày 11/01/2018 tại P.408C. Sinh viên đóng tiền thi lại tại VPK 210C trước 11h ngày t5 11/01/2018