Announcements

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM GIA BHYT NĂM 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM GIA BHYT NĂM 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 11 January 2018, 2:54 PM
 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

VÀ BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM GIA BHYT

NĂM 2018

 

 Thực hiện theo hướng dẫn số 3261/HD-YT-BHXH của liên nghành Y tế - bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quy định, người tham gia được đăng ký khám chữa bệnh tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nơi thường trú, tạm trú còn thời hạn hoặc làm việc trên cùng địa bàn thuộc quận/ huyện/ thị xã khi cơ sở khám chữa bệnh còn khả năng tiếp nhận. Vì vậy, Bộ phận y tế trường Đại học Hà Nội thông báo đối với những sinh viên đã đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017 như sau:

1.      Về việc đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến thành phố(trong file “Danh sach KCB ban dau”, phụ lục 2)

-         Nếu sinh viên có hộ khẩu thường trú cùng địa bàn quận/huyện với bệnh viện đã đăng ký KCB ban đầu thì được đăng ký đúng theo nơi mà sinh viên đã đăng ký với phòng y tế

-         Nếu sinh viên không có hộ khẩu thường trú nhưng năm học 2017 đã đăng ký tại cơ sở khám chữa bệnh đó thì năm học 2018 vẫn được đăng ký KCB ban đầu

-         Nếu sinh viên không có hộ khẩu thường trú + năm học 2017 không đăng ký tại cơ sở đó thì sinh viên phải đăng ký nơi KCB ban đầu lại với phòng y tế theo mẫu D03_TS như trước (ngoại trừ những sinh viên đã đăng ký KCB tại bệnh viện Tuệ Tĩnh và bệnh viện YHCT Quân đội thì không phải đăng ký lại). Sinh viên chọn các cở sở KCB tại quận Thanh Xuân.

 Sinh viên đăng ký lại với lớp trường và nộp xuống phòng y tế trước 17h ngày 15 tháng 1 năm  2018. Quá thời hạn trên, sinh viên nào không đăng ký lại thì sẽ chuyển nơi KCB về bệnh viện Tuệ Tĩnh.

2.      Về việc đồng bộ mã số BHXH cho những sinh viên còn thiếu thông tin về hộ gia đình:

Trong File danh sách “Sinh vien chua co ma BHXH” là 353 sinh viên chưa có mã số bảo hiểm xã hội(Không có mã BHXH sẽ không làm được thủ tục cấp thẻ BHYT). Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách trên khai đầy đủ thông tin theo mẫu TK1(gồm 2 mặt) sau đó in ra, nộp xuống phòng y tế trước 17h ngày 15 tháng 1 năm 2018.