Announcements

Thông báo enroll các môn học đi khóa 15, 16 Spring 2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll các môn học đi khóa 15, 16 Spring 2018
by Phương Hoàng Việt - Saturday, 13 January 2018, 9:59 AM
 

Đề nghị SV K15, K16 enroll các môn học kì 2, năm học 2017-2018 trong thời hạn đến hết ngày 20/01/2018.   

Lưu ý:

  • No key
  • SV không enroll trong thời hạn trên sẽ phải nộp phạt do enroll muộn