Announcements

Danh sách thi lại AI

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách thi lại AI
by Phương Hoàng Việt - Monday, 15 January 2018, 7:24 PM
 

Sinh viên nộp tiền thi lại tại VPK P.210C trước 16h ngày mai 16/01/2017. Đối với các bạn nộp đơn phúc tra, các bạn nộp tiền thi lại trước khi vào thi nếu không có thay đổi về điểm.