Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 16 January 2018, 11:02 AM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018 (xem danh sách đính kèm).

Thời hạn: từ thứ Hai, ngày 22/01 đến thứ Tư, ngày 24/01/2018 tại P.TCKT (nhà A)