Announcements

Thông báo danh sách thi AI K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi AI K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 17 January 2018, 3:37 PM
 

Phòng thi 612C
Ca 1 bắt đầu lúc 7h30
Ca 2 có mặt ở phòng thi lúc 8h45
Các e được mở đề ra xem nhưng không phải đề mở nên cấm mọi loại tài liệu nhé