Announcements

Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 17 January 2018, 3:42 PM
 

Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018:

Đề nghị các sinh viên đã nộp học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018 (như file đính kèm) enroll các môn này từ 17/01 đến 20/01/2018.

Các lớp học ghép với các lớp học đi gồm: PJM, DSA, DBS, NAT, JAVA, WEB. Đối với các lớp này, SV bắt đầu học luôn cùng các khóa đang học các môn đó.

Đối với các lớp học riêng (PPL, IST, ISD, HCI), Khoa sẽ thông báo lịch học cụ thể sau (dự kiến bắt đầu từ tuần sau).