Announcements

Thông báo danh sách thi lại ALG K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại ALG K16
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 17 January 2018, 9:56 PM
 

Danh sách thi lại ALG K16
Phòng thi 608C
Các bạn đóng tiền thi lại đến 11h30 ngày mai tại VPK