Announcements

Thông báo v/v khai thông tin làm thẻ BHYT 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v khai thông tin làm thẻ BHYT 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 18 January 2018, 9:15 AM
 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm trong ngày hôm nay (18/1/2018) xuống trực tiếp phòng y tế hoạc gọi số 0903419789 để khai thông tin làm thẻ BHYT. Qua ngày hôm nay phòng y tế sẽ không làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho các sinh viên chưa có thông tin nữa.