Announcements

Thông báo danh sách và TKB các lớp THCS đợt 3 (đối tượng: SV K17 ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) và đợt 4 (đối tượng: SV k16 trở về trước ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách và TKB các lớp THCS đợt 3 (đối tượng: SV K17 ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) và đợt 4 (đối tượng: SV k16 trở về trước ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 19 January 2018, 3:06 PM
 

Thông báo TKB các lớp THCS đợt 3 (đối tượng: SV K17 ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) và đợt 4 (đối tượng: SV k16 trở về trước ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT). Đợt học này bắt đầu từ ngày 22/01/2018.
Riêng các lớp 44, 47, 57, 49, 59, 51, 81, 63, 73, 55, 75 bắt đầu học từ thứ Hai, ngày 29/01/2018 trở đi.