Announcements

Thông báo thi lại môn POS và SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại môn POS và SEG
by Phương Hoàng Việt - Monday, 22 January 2018, 8:12 PM
 
  • Môn POS sẽ thi lại tại phòng 608C ngày mai từ 14h30
  • Môn SEG sẽ thi lại theo danh sách chia ca đính kèm tại phòng 608C sáng thứ 4 24/01/2018. Sinh viên đóng tiền thi lại tại VPK trong ngày mai 23/01/2018