Announcements

Thông báo về khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo xã hội dành cho sinh viên

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo xã hội dành cho sinh viên
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 25 January 2018, 7:48 AM
 

Phòng Công tác HSSV và QHDN thông báo về khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo xã hội dành cho sinh viên. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.