Announcements

Thông báo v/v hoàn thành điều kiện IELTS của K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v hoàn thành điều kiện IELTS của K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 25 January 2018, 8:41 AM
 

Phòng Quản lý Đào tạo đã đồng ý gia hạn cho các sinh viên chưa đạt điều kiện IELTS( TBC từ 6.0 trở lên và không kĩ năng nào dưới 5.0) đến hết năm học 2017-2018. Sinh viên phải hoàn thành điều kiện IELTS vào đầu năm học 2018-2019. Đến thời hạn trên nếu chưa đạt các bạn sẽ phải tạm dừng học chuyên nhành cho đến khi nào đủ điều kiện.