Announcements

Thông báo v/v nộp tiền thi lại và thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền thi lại và thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 29 January 2018, 4:02 PM
 

Thông báo v/v nộp tiền thi lại và thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2017-2018:

Thời gian: 8h30 sáng thứ Bảy, ngày 03/02/2018

Địa điểm: P.403D1 (thi duy nhất 1 ca)

Danh sách nộp tiền thi lại và thi lại xin mời xem file đính kèm.

Thời hạn nộp tiền thi lại: trước 16h chiều thứ Năm, ngày 01/02/2018 tại VPK K.CNTT (210C)