Announcements

Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, 2 năm học 2017-2018 cuả SV các ngành tiếng và chuyên ngành K17 (THCS_01 - THCS_43) (cập nhật lại do thay đổi cách làm tròn điểm)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, 2 năm học 2017-2018 cuả SV các ngành tiếng và chuyên ngành K17 (THCS_01 - THCS_43) (cập nhật lại do thay đổi cách làm tròn điểm)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 9 February 2018, 10:24 AM
 

Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, 2 năm học 2017-2018 cuả SV các ngành tiếng và chuyên ngành K17 (THCS_01 - THCS_43)  (cập nhật lại do thay đổi cách làm tròn điểm): thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Lưu ý:

- SV đạt điểm TBC (cột bôi đen đậm) dưới 5 sẽ phải học lại vào các kì đăng kí học tiếp theo.