Announcements

Thông bá v/v triển khai chương trình chạy thử Cổng tìm kiếm tài nguyên tập trung

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông bá v/v triển khai chương trình chạy thử Cổng tìm kiếm tài nguyên tập trung
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 6 March 2018, 8:30 AM
 

Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc xây dựng Thư viện số, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động phục vụ, tăng cường nguồn tài nguyên học liệu và đẩy mạnh các dịch vụ thư viện hiện đại, Thư viện trường Đại học Hà Nội triển khai chương trình chạy thử Cổng tìm kiếm tài nguyên tập trung. Cụ thể như sau:

- Đơn vị cung cấp: Thư viện Quốc hội Mỹ (OCLC)
- Tên dịch vụ cung cấp: Worldcat Discovery Services
- Thời gian chạy thử: Từ 5/3 – 5/4/2018
- Đường dẫn truy cập: https://informationanddigitaltech.on.worldcat.org/discovery

Trong thời gian chạy thử, Đại học Hà Nội được quyền truy cập tìm kiếm trong toàn bộ tài nguyên của Thư viện Quốc hội Mỹ và các Thư viện trên toàn thế giới tham gia Worldcat. Trong đó có 12 CSDL thư mục và toàn văn về tất cả các lĩnh vực:

- CSDL thư mục: Cung cấp thông tin về tài liệu dạng in là sách, báo tạp chí, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu đang được lưu trữ và phục vụ tại Thư viện Quốc hội Mỹ và tại các Thư viện trên thế giới.

- CSDL toàn văn: cung cấp 44 triệu đường link tài liệu toàn văn là sách điện tử, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu, bài viết do Thư viện Quốc hội Mỹ và thư viện các quốc gia trên thế giới cung cấp.

Worldcat Discovery Services cho phép:

Truy cập trên máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh khác
Tìm kiếm tài liệu linh hoạt đơn giản và nâng cao theo chủ đề, từ khóa, …
Xem lướt thông tin về kết quả tìm kiếm theo danh mục, theo ngôn ngữ, loại hình, dạng tài liệu, CSDL,...
Xem thông tin về tài liệu tìm kiếm: nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, tóm tắt…., các phiên bản, định dạng khác của tài liệu.
Xem thông tin về các thư viện trên thế giới có lưu trữ và phục vụ tài liệu đang tìm kiếm.
Đọc tài liệu online đối với sách điện tử, bài báo, bài trích, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu,…có bản điện tử.
Tải tài liệu về nếu tài liệu lựa chọn có chính sách tải về.
Bình luận, đánh giá, chia sẻ tài liệu; Lưu danh mục tài liệu, gửi đường dẫn của tài liệu đã chọn về email
Trích dẫn theo chuẩn quốc tế nếu sử dụng trong công trình nghiên cứu, bài viết,…
Liên hệ đặt mượn từ thư viện đang sở hữu tài liệu nếu có nhu cầu.

Mọi yêu cầu hỗ trợ sử dụng và thông tin phản hồi xin gửi về:

Quầy thông tin – Tầng 1 Thư viện
ĐT: 024 3 8 548 121 máy lẻ 102
Hotline: Cô Phùng Thị Mai - DD 0976977507