Announcements

Thông báo v/v đổi phòng học

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đổi phòng học
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 6 March 2018, 7:30 PM
 


Tuần này Lec môn WEB và môn PJM đổi từ P802C sang P901C. Tuần sau vẫn học ở P802C theo TKB