Announcements

Thông báo về việc lập danh sách trích ngang của sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc lập danh sách trích ngang của sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 9 March 2018, 8:03 AM
 

 Thông báo về việc lập danh sách trích ngang của sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018:

Căn cứ thông báo của nhà trường về việc lập danh sách trích ngang của sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018, đề nghị lớp trưởng các lớp khóa 2014-2018 lập danh sách trích ngang của sinh viên lớp mình và gửi bản mềm về địa chỉ email: huyenfit@hanu.edu.vn, bản cứng (giữ nguyên định dạng file) có chữ kí của lớp trưởng nộp tại VPK (210C).

Thời hạn: trước 09h sáng thứ Hai, ngày 12/3/2018.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.