Announcements

Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 14 March 2018, 1:45 PM
 

Căn cứ chương trình  giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 1, 2, năm học 2017-2018, Bộ môn THCS - Khoa CNTT sẽ tổ chức 1 buổi dạy An toàn thông tin cho toàn bộ SV đăng kí học 2 đợt này, lịch học cụ thể như sau: 

Buổi 1: chiều thứ 7, ngày 24/3/2018: từ 13h30 đến 16h: 801C (THCS44 - THCS50)

Buổi 2: chiều thứ 7, ngày 31/3/2018: từ 13h30 đến 16h: 801C (THCS51- THCS58)

Buổi 3: chiều thứ 7, ngày 07/4/2018: từ 13h30 đến 16h: 801C (THCS59 - THCS66)

Buổi 4: chiều thứ 7, ngày 14/4/2018: từ 13h30 đến 16h: 801C (THCS67 - THCS74)

Buổi 5: chiều thứ 7, ngày 21/4/2018: từ 13h30 đến 16h: 801C (THCS75 - THCS82)

Buổi 6: chiều thứ 7, ngày 28/4/2018: từ 13h30 đến 16h: 801C (THCS83 - THCS87)