Announcements

Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 7&8/4/2018 đối với K14 (BẮT BUỘC)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 7&8/4/2018 đối với K14 (BẮT BUỘC)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 21 March 2018, 4:02 PM
 

Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 7&8/4/2018:
Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, cụ thể như sau:
1. Ngày thi (dự kiến): Ngày 07&08 tháng 4 năm 2018.
2. Đối tượng dự thi:
Sinh viên toàn khóa K2014 (BẮT BUỘC) và những người có nhu cầu.
3. Yêu cầu đối với người dự thi:
- In, điền thông tin (viết tay) và nộp Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu tại file đính kèm).
- Nộp 02 ảnh chân dung, kích thước 3x4 (cm); 01 bản photo Giấy CMND/CCCD.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11h sáng ngày 30/3/2018. 
5. Nơi nộp hồ sơ:

Khóa 2014 - VPK K.CNTT (210C)

Khóa 2013 - Phòng Quản lý Đào tạo 118A

Khóa 2015, 2016 muốn đăng ký thi để đổi điểm IELTS đăng ký tại phòng Quản lý Đào tạo 118A.

6. Lưu ý đối với những sinh viên có nhu cầu thi B2 để đổi điểm IELTS:

  • Được quy đổi sang điểm IELTS nếu đạt TBC từ 6 trở lên không kĩ năng nào dưới 5.
  • Kết quả không được bảo lưu và chỉ được đổi điểm nếu đạt đủ điều kiện trên.

(Edited by Phương Hoàng Việt - original submission Wednesday, 21 March 2018, 9:05 AM)