Announcements

Thông báo v/v thay đổi phòng học môn THCS (từ THCS64 đến THCS73)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thay đổi phòng học môn THCS (từ THCS64 đến THCS73)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 21 March 2018, 9:40 AM
 

Thông báo v/v thay đổi phòng học môn THCS:
Nhà trường thông báo chuyển toàn bộ 10 lớp THCS (từ THCS64 đến THCS73) hiện đang học tại P.410C chuyển sang học tại 303D1 từ ngày 21/3/2018 trở đi.