Announcements

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kì 2, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kì 2, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 22 March 2018, 3:53 PM
 

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kì 2, năm học 2017-2018:
Thời hạn nộp học phí hệ chính quy học kì 2, năm học 2017-2018 là ngày 23/03/2018. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều SV chưa nộp HP, vì vậy P. TC-KT gia hạn thêm thời gian đóng HP Chính quy đến hết ngày 31/03/2018. Trong thời gian từ ngày 23/03/2018 - 31/03/2018 SV vẫn nộp HP qua Ngân hàng.
Những SV nào trong thời hạn trên vẫn chưa đóng sẽ đóng trực tiếp tại P. TC - KT từ ngày 04/04/2018 và bị phạt theo quy định của Nhà trường.