Announcements

Cập nhật lịch thi năng lực ngoại ngữ tháng 4/2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Cập nhật lịch thi năng lực ngoại ngữ tháng 4/2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 28 March 2018, 2:11 PM
 

Cập nhật lịch thi năng lực ngoại ngữ tháng 4/2018 đối với SV khoá 2014-2018 (BẮT BUỘC) và những người có nhu cầu. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.

1. Yêu cầu đối với người dự thi:
- In, điền thông tin (viết tay) và nộp Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu tại file đính kèm).
- Nộp 02 ảnh chân dung, kích thước 3x4 (cm); 01 bản photo Giấy CMND/CCCD.
2. Ngày thi: 14/4/2018 
3. Nơi nộp hồ sơ: 

Khóa 2014 - VPK K.CNTT (210C)

Khóa 2013 - Phòng Quản lý Đào tạo 118A

Khóa 2015, 2016 muốn đăng ký thi để đổi điểm IELTS đăng ký tại phòng Quản lý Đào tạo 118A. 

4. Lưu ý đối với những sinh viên có nhu cầu thi B2 để đổi điểm IELTS:

  • Được quy đổi sang điểm IELTS nếu đạt TBC từ 6 trở lên không kĩ năng nào dưới 5.
  • Kết quả không được bảo lưu và chỉ được đổi điểm nếu đạt đủ điều kiện trên.

Thời hạn nộp hồ sơ tại VPK: 06/4/2018